DEPORTIVISMO OU BARBARIE, Xogamos como adestramos.
DEPORTIVISMO OU BARBARIE
Xogamos como adestramos.

Xogamos como adestramos.